Geri Dönüşüm Ve Sıfır Atık Kursu

Geri Dönüşüm Ve Sıfır Atık Kursu"nun açılması planlanmaktadır.

Kurumumuzda "Sıfır Atık Sistem Kurulumu"gereği kurumumuzda görev yapan tüm personele "Geri Dönüşüm Ve Sıfır Atık Kursu"nun açılması planlanmaktadır. belirtilen eğitici niteliklerini taşıyan öğretmenlerin 17/04/2024 tarihine kadar kurumumuza başvurmalarını rica ederiz.

 

14.05.2024 49

EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler; 1. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına” göre atanan “Aile ve Tüketici Hizmetleri, Kimya / Kimya Teknolojisi, Biyoloji, Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji ve Fizik” alan öğretmeni olarak atananlar, bu alanlarda hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler, 2. “Aile ve Tüketici Hizmetleri, Kimya / Kimya Teknolojisi, Biyoloji, Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji ve Fizik” alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ve öğretim görevlileri, 2 3. Resmi kurumlarda çalışanlardan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile “Aile ve Tüketici Hizmetleri, Kimya / Kimya Teknolojisi, Biyoloji, Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji ve Fizik” alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları, 4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile “Aile ve Tüketici Hizmetleri, Kimya /Kimya Teknolojisi, Biyoloji, Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji ve Fizik” alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları, 5. Yukarıda sayılan şartları taşıyan eğitimci bulunamaması durumunda “Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar arasından, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge”de yer alan tüm öğretmenlik alanlarına kaynaklık teşkil eden yükseköğretim fakülte mezunları, 6. Yükseköğretim Kurumlarının “Çevre Mühendisliği” lisans bölümlerinden mezun olanlar, 7. Yükseköğretim Kurumlarının “Çevre Koruma ve Kontrol”, “Çevre Sağlığı” ve “Çevre Temizliği ve Denetimi” ön lisans bölümlerinden mezun olanlar öğretmen /eğitimci olarak görevlendirilir.