KORONAVİRÜSTEN (COVID-19) KORUNMA TEDBİRLERİ

01.10.2020 666

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve

gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze

götürülmesiyle bulaşabilen COVID-19'dan (Koronavirüs) korunmak için;

1. İşveren tarafından sağlanan servis hizmetlerini kullanan çalışanların araç içinde ve dışında sık kullanılan

yüzeylerle temas mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta

olmak üzere temizliği belirli aralıklarla sağlanmalıdır.

2. Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve

sabunla yıkamalıdır. Su ve sabuna erişimin mümkün olmadığı durumlarda alkol içerikli uygun el antiseptiği

sağlanmalıdır.

3. Özellikle sık ve/veya ortak kullanılan, temas edilen çalışma alanları, araçlar, cihazlar ve ekipmanlar başta olmak

üzere işyerlerinde hijyen ve temizlik sağlanmalıdır. Özellikle lavabo, tuvalet, banyo, merdiven kenarlıkları, musluk,

yemekhaneler, yatakhaneler, asansörler vb. ortak kullanım alanlarına girişlerde dezenfektan bulundurulmalı,

araç, cihaz ve ekipmanlar gözden geçirilmeli ve hijyen şartlarına azami uyulmalıdır.

4. Çalışanlar, selamlaşma sırasında tokalaşma ve sarılmadan kaçınmalıdır. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle

en az 3-4 adım mesafe konulmasına özen gösterilmelidir.

5. Çalışanlar, öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnunu tek kullanımlık mendille kapatmalı, mendil yoksa

dirseğin iç kısmını kullanmalıdır.

6. İşyerleri belirli aralıklarla pencere açılarak havalandırılmalıdır.

7. Yurtdışından gelenlerin 14 gün boyunca evden çalışması sağlanmalıdır. İşyeri dışından gelen ziyaretçilerden

hastalık belirtisi taşıyanların işyerinde bulunan sağlık personelinin kontrolünden geçmeleri sağlanmalıdır.

8. Hastalık belirtilerini taşıyan kişilerin İşyeri Hekimi tarafından yapılacak olan ilk muayeneden sonra gerek

duyulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sağlanmalıdır.

9. Herhangi bir COVID-19'a (Koronavirüs) bağlı hastalık şüphesi durumunda işyeri ortamına girilmemeli, derhal

işyeri sağlık personeline durumu bildirmeli, işyeri sağlık personelinin bulunmadığı işyerlerinde uygun ve doğru

maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

10. Enfekte kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon riski olan çalışma ortamlarında (hastaneler, laboratuvarlar

vb yerlerde) bulunanlar uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Bu kapsamda solunum koruyucu

olarak; EN 149 standardında en az FFP2 olmak üzere FFP2 ve FFP3 koruma düzeyine sahip ventilsiz parçacık filtreli

yarım maskeler, ilgili bölümde belirtilen işlemlerde bulunacaklar için kullanılmalıdır. Covid-19 virüsüne karşı

koruma amaçlı "tekrar kullanılamaz" anlamına gelen "NR" işareti bulunan maskelerin bulundurulması

gerekmektedir. Kontaminasyon riskine karşı kişisel koruyucu donanımlar işyerlerinde yeterli miktarda

bulundurulmalıdır.

11. Solunum korumanın yanı sıra kullanılacak koruyucu eldivenler; EN ISO 374-5 (Mikroorganizmalara karşı koruyucu

eldivenler) standardına, koruyucu gözlükler ve yüz siperi EN 166 standardına, koruyucu kıyafetler (elbise, tulum

ve sağlık çalışanları için önlük) ise EN14126 standardına uygun olmalıdır.

12. Bağışıklık sistemi hastalığı, diyabet, kalp ve akciğer hastalığı gibi kronik hastalığı olan çalışanlar, zayıf bağışıklık

sistemine sahip olan çalışanlar, yaşlı çalışanlar gibi riskli gruplarda ağır seyretme riski yüksek olup, riskli gruplar

başta olmak üzere tüm çalışanlar korunmalıdır.

13. Ülke dışına düzenlenecek iş seyahatleri mümkün olabildiğince ertelenmeli, etkinliklerin yapılmasının mecbur

olduğu durumlarda öncelikle sesli ve görüntülü iletişim imkânları kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmelidir. İş

nedeniyle seyahat edilmesi mecburi durumlarda Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine uyulmalıdır.

14. Çalışanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uzaktan eğitim şeklinde; işyeri temizliği ve düzeni,

hijyen ve psikososyal risk faktörleri konuları önceliklendirilerek verilmesi suretiyle yapılması sağlanmalıdır.